Dom č.17 // Liehovar Morgenbesser

Dvojposchodový dom č. 17, ktorý sa nachádza na juhovýchodnom kraji Námestia sv. Mikuláša, patril na začiatku storočia židovskej rodine Morgenbesser. Rodina Morgenbesser v priestoroch tohto rozsiahleho klasicistického domu prevádzkovala firmu na výrobu rumu a likérov, ako aj krčmu. Pred druhou svetovou vojnou Zoltán Morgenbesser prevzal firmu po svojich rodičoch, ale krátko na to musel prevádzku odstúpiť svojmu spoločníkovi, ďalšej významnej osobe mesta, Robertovi Pavlovskému. Zoltán vojnu prežil a po vojne sa vrátil do Starej Ľubovne, kde opäť pokračoval vo výrobe likérov. Prevádzku dokonca rozšíril do dvora svojho svokra Teofila Grúna v dome na námestí, kde sa vyrábal kóšer 

Likérka vyrábala niekoľko druhov alkoholických nápojov: vaječný, čokoládový, bylinný likér či horkastý likér zvaný Hokejka, tiež slivovicu či borovičku dochucovanú koreninami. O prebiehajúcej výrobe aj počas vojny vieme vďaka sťažnosti – počas slovenského štátu boli problematické názvy ako Ruský punč a Anglická horká. Niektoré z výrobkov sa vyvážali taktiež do zahraničia. Vďaka prebiehajúcim zmenám v spoločnosti na konci 40. rokov, ktoré nepriali súkromnému podnikaniu, bola prevádzka zrušená a vybavenie bolo prevezené do Levoče a Zoltán aj s rodinou emigroval do zahraničia.