Mikva

V pravom rohu, kde sa stretáva cesta na Prešov a miestny potok Jakubianka, dnes už neostali skoro žiadne stopy po budove zvanej mikve. Podľa pamätníkov v týchto miestach stála neveľká drevená budova slúžiaca na rituálne kúpele pre miestnu židovskú komunitu. Mikve obvykle tvorí nádrž s prírodnou vodou a slúži na rituálne očistenie osôb alebo predmetov. Mala by pojať 762 litrov vody a mal by sa do nej vojsť celý človek.  V staroveku používali mikve kňazi pri rituálnej očiste pred vstupom do Jeruzalemského chrámu.

V súčasnosti sa spôsob použitia mikve môže líšiť podľa rôznych židovských tradícií, ale obvykle mikve slúži na očistu ženy pri menštruácii a po pôrode. V mikve sa taktiež očisťujú niektoré druhy nádob vytvorené nežidmi pred použitím v kuchyni. Muž chodí do mikve spravidla pred veľkými sviatkami a pútnickými sviatkami z dôvodu duchovnej prípravy a očisty. Tieto kamenné nádrže boli zväčša napájané podzemnými prameňmi, u nás na to slúžil prameň tečúci zo svahu nad riekou Jakubianka. Pravidlá, podľa ktorých sa má budovať mikva, je možné nájsť v traktáte Mikva’ot v Mišne.